วิธีทำเงินใน โลกออนไลน์

ปัจจุบันการทำเงินใน โลกออนไลน์ นั้นได้ขยายตัวไปอย่างมากเจ้าของเว็บไซต์


ก็ต่างพยายามหาช่องทางเพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่ตนนอกจากช่องทางบริการลงโฆษณาในเว็บแล้ว ยังมีอีกช่องทางหนึ่งที่กำลังเป็นที่นิยมมากได้แก่ นายหน้าขายสินค้าซึ่งช่องทางทำให้ได้รายได้จำนวนมากทั้งแก่เจ้าของสินค้า และ นายหน้าขายสินค้าผ่านรูปแบบตลาดออนไลน์ โดยมีวิธีการคือเจ้าของสินค้าจัดเตรียมโฆษณาออนไลน์ให้แก่คนขายสินค้าสำหรับนำไปติดตั้งลงในเว็บของตนเพื่อให้ผู้เข้าชมเว็บนั้นเห็นโฆษณาของสินค้าและกดเข้ามาดูเว็บไซต์ของเจ้าของสินค้าและตามข้อตกลงเช่น หากเกิดการซื้อสินค้าขึ้นเว็บนายหน้าขายสินค้าจะได้รับค่าตอบแทนจากเจ้าของสินค้าตามที่ตกลงกันไว้

สิ่งที่เจ้าของสินค้าได้รับ ถ้าทำการตลาดใน โลกออนไลน์ แบบจะเสมือนมีคนจำนวนมากมาสมัครเป็นพนักงานขายโดยที่เราไม่ต้องจ่ายเงินให้ แต่จะจ่ายเพียงค่า Commission เมื่อพนักงานคนนั้นสร้างยอดขายได้และต่างจากการลงโฆษณาออนไลน์แบบเสียเงินรายเดือนตามเว็บไซต์ ที่มีรายจ่ายที่แน่นอนแต่ยอดขายยังไม่แน่นอน อีกทั้งเจ้าของเว็บที่ลงโฆษณายังขาดแรงบันดาลใจที่จะช่วยหาทางทำให้ยอดขายของเจ้าของสินค้าเพิ่มขึ้นซึ่งหากเป็นข้อตกลงแบบเจ้าของเว็บไซต์นั้นจะเกิดแรงบันดาลใจอย่างมากเพื่อให้ได้ Commission ที่สูงจากยอดขาย ปัจจุบันเจ้าของสินค้าในเมืองไทย ที่สนใจตลาดออนไลน์ ยังไม่มีมากทำให้ตัวเลือกสำหรับนายหน้าขายสินค้าออนไลน์ในประเทศมีน้อยหากผู้ประกอบการคนไหนสนใจลงมาทำการตลาดแบบนี้อย่างจริงจังก่อนก็จะได้เปรียบคู่แข่งเป็นอย่างมากนะครับ

ประโยชน์ทางธุรกิจตลาดออนไลน์

-เพิ่มช่องทางการทำการตลาดออนไลน์แบบกระจายการทำการตลาดออนไลน์แบบลงโฆษณาตามเว็บไซต์หรือ การทำลำดับใน Search Engine มีผลในกลุ่มเป้าหมายที่จำกัดอยู่ในขอบเขตที่เราตั้งไว้ แต่เราสามารถเพิ่มโอกาสในกลุ่มเป้าหมายให้มากขึ้นได้โดยใช้การตลาดพันธมิตร Affiliate Marketing นักการตลาดแบบรายย่อยจำนวนมากในอินเตอร์เน็ตที่มีความชำนาญการทำการตลาดออนไลน์ดังนั้นเว็บไซต์ของเขามีผลจัดอันดับที่ดีในผลการค้นหาของ Google บางคนอาจมีเทคนิคพิเศษที่ดีเช่น ใช้ช่องทาง Google Marketing เป็นต้น  ซึ่งเขาเหล่านั้นจะช่วยเราประชาสัมพันธ์สินค้าไปยังกลุ่มเป้าหมายที่เยอะมากขึ้นอีกด้วย

-ทำให้เป็นที่รู้จัก Brand Awareness เว็บส่วนใหญ่มีการนำเอาป้ายโฆษณาของของสินค้าหรือบริการที่จะขายไปวางไว้บนเว็บไซต์ของเขาซึ่งมีส่วนทำให้คนเข้าชมเว็บนั้นเห็นและเกิดการรับรู้ตราสินค้าได้

-จ่ายตามผลงาน Pay for Performance เจ้าของสินค้าจ่ายผลตอบแทนเฉพาะแก่นายหน้าคนที่ช่วยให้เกิดการขายจริงเท่านั้นด้วยเหตุนี้ การตลาดพันธมิตร Affiliate Marketing อีกนัยหนึ่งคือ การลงโฆษณาแบบจ่ายตามผลงาน

 

 

Author: Gabriel Craig